Brütten Nete Maaş Hesaplama 2019

Brütten Nete Maaş Hesaplama

Brütten Nete maaş hesaplama aracımızla brüt maaşınızdan vergi ve sigorta kesintilerinin çıkarılmasıyla elde edilen net maaşınızı hesaplayabilirsiniz.
Ayrıntılı hesaplama sonucu için alttaki Brütten Nete Hesaplama Sonucu (detay tablo) bölümüne bakınız.
{{taxYear}} Asgari ücret brüt: {{agiBrut}} TL
En az asgari ücret tutarı girilmelidir.Brüt Net (AGİ Dahil)
Ocak {{tableData[0].brut || ''}} {{tableData[0].toplamEle || ''}}
Aralık {{tableData[11].brut || ''}} {{tableData[11].toplamEle || ''}}
Ortalama {{oratalamaBrut}} {{oratalamaNet}}
Yıllık Toplam {{tableData[12].brutSum || '' }} {{tableData[12].toplamEleSum || '' }}

Brütten Nete Hesaplama Sonucu (detay tablo)

Ay Brüt Maaş Net Maaş (AGİ Hariç) SGK Primi İşsizlik Sigortası Gelir Vergisi Damga Vergisi Küm. Vergi Matrahı Net Maaş Brüt Maaş AGİ AGİ Dahil Net
Ocak {{tableData[0].net || '' }} {{tableData[0].sskIsci || '' }} {{tableData[0].issizlikIsci || ''}} {{tableData[0].aylikVergi || '' }} {{tableData[0].damgavergisi || '' }} {{tableData[0].kumulatifVergi || '' }} {{tableData[0].net || '' }} {{tableData[0].brut || '' }} {{tableData[0].asgariIndirim || '' }} {{tableData[0].toplamEle || '' }}
Şubat {{tableData[1].net || '' }} {{tableData[1].sskIsci || '' }} {{tableData[1].issizlikIsci || '' }} {{tableData[1].aylikVergi || '' }} {{tableData[1].damgavergisi || '' }} {{tableData[1].kumulatifVergi || '' }} {{tableData[1].net || '' }} {{tableData[1].brut || '' }} {{tableData[1].asgariIndirim || '' }} {{tableData[1].toplamEle || '' }}
Mart {{tableData[2].net || '' }} {{tableData[2].sskIsci || '' }} {{tableData[2].issizlikIsci || '' }} {{tableData[2].aylikVergi || '' }} {{tableData[2].damgavergisi || '' }} {{tableData[2].kumulatifVergi || '' }} {{tableData[2].net || '' }} {{tableData[2].brut || '' }} {{tableData[2].asgariIndirim || '' }} {{tableData[2].toplamEle || '' }}
Nisan {{tableData[3].net || '' }} {{tableData[3].sskIsci || '' }} {{tableData[3].issizlikIsci || '' }} {{tableData[3].aylikVergi || '' }} {{tableData[3].damgavergisi || '' }} {{tableData[3].kumulatifVergi || '' }} {{tableData[3].net || '' }} {{tableData[3].brut || '' }} {{tableData[3].asgariIndirim || '' }} {{tableData[3].toplamEle || '' }}
Mayıs {{tableData[4].net || '' }} {{tableData[4].sskIsci || '' }} {{tableData[4].issizlikIsci || '' }} {{tableData[4].aylikVergi || '' }} {{tableData[4].damgavergisi || '' }} {{tableData[4].kumulatifVergi || '' }} {{tableData[4].net || '' }} {{tableData[4].brut || '' }} {{tableData[4].asgariIndirim || '' }} {{tableData[4].toplamEle || '' }}
Haziran {{tableData[5].net || '' }} {{tableData[5].sskIsci || '' }} {{tableData[5].issizlikIsci || '' }} {{tableData[5].aylikVergi || '' }} {{tableData[5].damgavergisi || '' }} {{tableData[5].kumulatifVergi || '' }} {{tableData[5].net || '' }} {{tableData[5].brut || '' }} {{tableData[5].asgariIndirim || '' }} {{tableData[5].toplamEle || '' }}
Temmuz {{tableData[6].net || '' }} {{tableData[6].sskIsci || '' }} {{tableData[6].issizlikIsci || '' }} {{tableData[6].aylikVergi || '' }} {{tableData[6].damgavergisi || '' }} {{tableData[6].kumulatifVergi || '' }} {{tableData[6].net || '' }} {{tableData[6].brut || '' }} {{tableData[6].asgariIndirim || '' }} {{tableData[6].toplamEle || '' }}
Ağustos {{tableData[7].net || '' }} {{tableData[7].sskIsci || '' }} {{tableData[7].issizlikIsci || '' }} {{tableData[7].aylikVergi || '' }} {{tableData[7].damgavergisi || '' }} {{tableData[7].kumulatifVergi || '' }} {{tableData[7].net || '' }} {{tableData[7].brut || '' }} {{tableData[7].asgariIndirim || '' }} {{tableData[7].toplamEle || '' }}
Eylül {{tableData[8].net || '' }} {{tableData[8].sskIsci || '' }} {{tableData[8].issizlikIsci || '' }} {{tableData[8].aylikVergi || '' }} {{tableData[8].damgavergisi || '' }} {{tableData[8].kumulatifVergi || '' }} {{tableData[8].net || '' }} {{tableData[8].brut || '' }} {{tableData[8].asgariIndirim || '' }} {{tableData[8].toplamEle || '' }}
Ekim {{tableData[9].net || '' }} {{tableData[9].sskIsci || '' }} {{tableData[9].issizlikIsci || '' }} {{tableData[9].aylikVergi || '' }} {{tableData[9].damgavergisi || '' }} {{tableData[9].kumulatifVergi || '' }} {{tableData[9].net || '' }} {{tableData[9].brut || '' }} {{tableData[9].asgariIndirim || '' }} {{tableData[9].toplamEle || '' }}
Kasım {{tableData[10].net || '' }} {{tableData[10].sskIsci || '' }} {{tableData[10].issizlikIsci || '' }} {{tableData[10].aylikVergi || '' }} {{tableData[10].damgavergisi || '' }} {{tableData[10].kumulatifVergi || '' }} {{tableData[10].net || '' }} {{tableData[10].brut || '' }} {{tableData[10].asgariIndirim || '' }} {{tableData[10].toplamEle || '' }}
Aralık {{tableData[11].net || '' }} {{tableData[11].sskIsci || '' }} {{tableData[11].issizlikIsci || '' }} {{tableData[11].aylikVergi || '' }} {{tableData[11].damgavergisi || '' }} {{tableData[11].kumulatifVergi || '' }} {{tableData[11].net || '' }} {{tableData[11].brut || '' }} {{tableData[11].asgariIndirim || '' }} {{tableData[11].toplamEle || '' }}
Toplam {{tableData[12].brutSum || '' }} {{tableData[12].netSum || '' }} {{tableData[12].sskIsciSum || '' }} {{tableData[12].issizlikIsciSum || '' }} {{tableData[12].aylikVergiSum || '' }} {{tableData[12].damgavergisiSum || '' }} {{tableData[12].kumulatifVergiSum || '' }} {{tableData[12].netSum || '' }} {{tableData[12].brutSum || '' }} {{tableData[12].asgariIndirimSum || '' }} {{tableData[12].toplamEleSum || '' }}

Açıklamalar

Aylık Brüt Maaşınız

Brüt maaşınızı, yani bordronuzda görünen kesintiler öncesi toplam tutarı giriniz. Brütten Nete hesaplaması yapılması için girilen brüt maaş en az Asgari Ücret Brüt miktarı kadar olmalıdır. Asgari Ücret, seçilen yıla göre değişmektedir. 2019 Asgari Ücret brüt miktarı 2558.00 TL'dir.
İstenilen net maaştan yola çıkarak, bunu elde etmek için işveren'le anlaşmanız gereken brüt maaşınızı Netten Brüte sayfamızdan hesaplayabilirsiniz.


Hesaplama Yılı

Brütten Nete maaş hesaplaması tüm yıl için yapılmaktadır. Gelir vergisi dilimleri ve Asgari Ücret miktarı her yıl değiştiğinden, bunlara bağlı olarak hesaplanan Aylık Gelir Vergisi ve Asgari Geçim İndirimi (AGİ) miktarları da seçilen yıla göre değişmektdir. Dolayısıyla, maaş hesaplaması da seçilen yıla göre farklılık göstermektedir. 2019 AGİ miktarları için AGİ sayfamıza bakınız.


Medeni Durumunuz, Eşinizin Çalışma Durumu, Çocuk Sayısı

Çalışanın medeni durumu, evli ise eşinin çalışma durumu ve bakmakla yükümlü olduğu çocuk sayısı aylık Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarı için dikkate alınır. AGİ oranları ve detaylı hesaplama bilgisini Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Hesaplama sayfamızan öğrenebilirsiniz.

2019 için aylık AGİ tutarları:

Bekar/ Boşanmış/
Evli ve eşi çalışıyor
Evli ve eşi çalışmıyor
Çocuksuz 191.85 230.22
1 Çocuk 220.63 259.00
2 Çocuk 249.41 287.78
3 Çocuk 287,78 326.15
4 Çocuk 306.96 326.15
5 Çocuk ve üzeri 326.15 326.15
Not: Hesaplamada Gelir Vergisi Kanunu'nun ilk dilimindeki %15 vergi oranı esas alınır.

SGK Primi ve İşsizlik Sigortası

Toplam SGK primi oranları prime esas kazancın %37.5'i olup, bunun %15’i çalışan tarafından ödenmektedir. Çalışanın SGK payındaki Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm (%9) ile Genel Sağlık Sigortası (%5) kolları giderleri aylık brüt maaşın %14 olarak hesaplanmaktadır. Bunlar kısaca SGK Primi olarak gösterilmiştir. %1 olan İşsizlik Sigortası hesaplama sonucu tablosunda ayrı hesaplanmaktadır.
Belirli şartlarda işverenin sigorta primlerinde 5 puanlık indirim uygulanmaktadır. Hazine desteği ile karşılanan bu indirim uzun vadeli sigorta kolu olan Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm sigortası priminin işveren payından yapılır. İşveren 5 puanlık prim indiriminden yararlanması halinde bu sigorta kolu için %11 yerine %6 prim ödemesi gerekmektedir. Bu durumda SGK primi İşveren Payı toplamı %22.5 yerine %17.5 olup, toplam SGK primi tutarı %32.5 olur.

Sigorta kolları ve prim detaylarını alttaki tabloda bulabilirsiniz (5 puanlık indirim uygulaması parantez içinde gösterilmiştir):

Sigorta Kolu İşveren Payı (%) Çalışan Payı (%) Toplam (%)
Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm 11 (6) 9 20 (15)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları 2 - 2
Genel Sağlık Sigortası 7.5 5 12.5
İşsizlik Sigortası 2 1 3
Toplam 22.5 (17.5) 15 37.5 (32.5)
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

Gelir Vergisi ve Kümülatif Vergi Matrahı

Gelir Vergisi, çalışanın bir dönemde elde ettiği gelir üzerinden devlete ödediği tutardır. Maaş hesaplamasında bu tutar Gelir Vergisine tabi olan Vergi Matrahı üzerinden hesaplanır. Vergi Matrahı, Brüt Maaştan SGK Primini ve İşsizlik Sigortasını düşmekle elde edilir. Yıl sonu yaklaştıkça toplam gelir ve buna bağlı olarak matrahlar toplamı da artar. Buna Kümülatif Vergi Matrahı denir. Hangi matrah tutarının hangi oranda vergilendirileceği her yıl Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilip, yayınlanır. %15, %20, %27 ve %35 olan Vergi Oranları değişmezken, bu oranların uygulandığı Gelir Dilimleri her sene değişmektedir. Bu tabloya Gelir Vergisi Tarifesi veya Gelir Vergisi Dilimleri denir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

2019 Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Dilimleri:

Gelir Dilimi (Alt Sınır) Gelir Dilimi (Üst Sınır) Vergi Oranı
0 18000 %15
18000.01 40000 %20
40000.01 980000 %27
980000.01 - %35

2019 Ücret Dışı Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Dilimleri:

Gelir Dilimi (Alt Sınır) Gelir Dilimi (Üst Sınır) Vergi Oranı
0 18000 %15
18000.01 40000 %20
40000.01 90000 %27
90000.01 - %35

Damga Vergisi

Damga Vergisi, kişiler ve kurumların kendi aralarında ya da devlet ile yapmış oldukları hukuki ve resmi işlemleri belgeleyen kağıt ya da elektronik belgelerden alınan vergidir. 2018'de maaş, ücret ve benzeri hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzların Damga Vergisi oranı Brüt Maaşın %0.759'u (binde 7.59'u) olarak belirlenmiştir.


Net Maaş

Net Maaş, Brüt Maaştan sigorta ve vergi kesintilerinin çıkarılmasıyla elde edilir. Bu giderler toplamı üstte de belirtildiği gibi SGK Primi, İşsizlik Sigortası, Gelir Vergisi ve Damga Vergisinden oluşur. Gelir Vergisi ve Kümülatif Vergi Matrahı bölümünde açıklandığı gibi sene içinde Vergi Oranı ve buna bağlı olarak Aylık Gelir Vergisi artabilmekte. Dolayısıyla sene sonu yaklaştıkça aylık Net Maaşınız azalmaktadır.