Brütten Nete Maaş Hesaplama

Brütten Nete maaş hesaplama aracımızla brüt maaşınızdan vergi ve sigorta kesintilerinin çıkarılmasıyla elde edilen net maaşınızı hesaplayabilirsiniz. Ayrıntılı hesaplama sonucu için
Brütten Nete Hesaplama Sonucu (detay tablo) bölümüne bakınız. Tablonun altındaki Açıklamalar kısmında Brüt Maaş Nedir?, Net Maaş Nedir?, Brütten Nete maaş hesaplama aracı nasıl kullanılır? ve Net Maaş Nasıl Hesaplanır? gibi soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Ayrıca, maaş hesaplaması 2020 Brütten Nete Maaş Hesaplama örneği üzerinden açıklanmaktadır.
{{taxYear}} Asgari ücret brüt: {{agiBrut}} TL
En az asgari ücret tutarı girilmelidir.
Brütten Nete Hesaplama (kısa tablo)
Brüt Net (AGİ Hariç)
Ocak {{tableData[0].brut || ''}} {{tableData[0].net || ''}}
Aralık {{tableData[11].brut || ''}} {{tableData[11].net || ''}}
Ortalama {{oratalamaBrut}} {{oratalamaNet}}
Yıllık Toplam {{tableData[12].brutSum || '' }} {{tableData[12].netSum || '' }}
Yıllık Net ve giderler toplamı
Brütten Nete Hesaplama Sonucu (detay tablo)
Ay Brüt Maaş Net Maaş (AGİ Hariç) SGK Primi İşsizlik Sigortası Gelir Vergisi Damga Vergisi Küm. Vergi Matrahı Net Maaş Brüt Maaş AGİ AGİ Dahil Net
Ocak {{tableData[0].net || '' }} {{tableData[0].sskIsci || '' }} {{tableData[0].issizlikIsci || ''}} {{tableData[0].aylikVergi || '' }} {{tableData[0].damgavergisi || '' }} {{tableData[0].kumulatifVergi || '' }} {{tableData[0].net || '' }} {{tableData[0].brut || '' }} {{tableData[0].asgariIndirim || '' }} {{tableData[0].toplamEle || '' }}
Şubat {{tableData[1].net || '' }} {{tableData[1].sskIsci || '' }} {{tableData[1].issizlikIsci || '' }} {{tableData[1].aylikVergi || '' }} {{tableData[1].damgavergisi || '' }} {{tableData[1].kumulatifVergi || '' }} {{tableData[1].net || '' }} {{tableData[1].brut || '' }} {{tableData[1].asgariIndirim || '' }} {{tableData[1].toplamEle || '' }}
Mart {{tableData[2].net || '' }} {{tableData[2].sskIsci || '' }} {{tableData[2].issizlikIsci || '' }} {{tableData[2].aylikVergi || '' }} {{tableData[2].damgavergisi || '' }} {{tableData[2].kumulatifVergi || '' }} {{tableData[2].net || '' }} {{tableData[2].brut || '' }} {{tableData[2].asgariIndirim || '' }} {{tableData[2].toplamEle || '' }}
Nisan {{tableData[3].net || '' }} {{tableData[3].sskIsci || '' }} {{tableData[3].issizlikIsci || '' }} {{tableData[3].aylikVergi || '' }} {{tableData[3].damgavergisi || '' }} {{tableData[3].kumulatifVergi || '' }} {{tableData[3].net || '' }} {{tableData[3].brut || '' }} {{tableData[3].asgariIndirim || '' }} {{tableData[3].toplamEle || '' }}
Mayıs {{tableData[4].net || '' }} {{tableData[4].sskIsci || '' }} {{tableData[4].issizlikIsci || '' }} {{tableData[4].aylikVergi || '' }} {{tableData[4].damgavergisi || '' }} {{tableData[4].kumulatifVergi || '' }} {{tableData[4].net || '' }} {{tableData[4].brut || '' }} {{tableData[4].asgariIndirim || '' }} {{tableData[4].toplamEle || '' }}
Haziran {{tableData[5].net || '' }} {{tableData[5].sskIsci || '' }} {{tableData[5].issizlikIsci || '' }} {{tableData[5].aylikVergi || '' }} {{tableData[5].damgavergisi || '' }} {{tableData[5].kumulatifVergi || '' }} {{tableData[5].net || '' }} {{tableData[5].brut || '' }} {{tableData[5].asgariIndirim || '' }} {{tableData[5].toplamEle || '' }}
Temmuz {{tableData[6].net || '' }} {{tableData[6].sskIsci || '' }} {{tableData[6].issizlikIsci || '' }} {{tableData[6].aylikVergi || '' }} {{tableData[6].damgavergisi || '' }} {{tableData[6].kumulatifVergi || '' }} {{tableData[6].net || '' }} {{tableData[6].brut || '' }} {{tableData[6].asgariIndirim || '' }} {{tableData[6].toplamEle || '' }}
Ağustos {{tableData[7].net || '' }} {{tableData[7].sskIsci || '' }} {{tableData[7].issizlikIsci || '' }} {{tableData[7].aylikVergi || '' }} {{tableData[7].damgavergisi || '' }} {{tableData[7].kumulatifVergi || '' }} {{tableData[7].net || '' }} {{tableData[7].brut || '' }} {{tableData[7].asgariIndirim || '' }} {{tableData[7].toplamEle || '' }}
Eylül {{tableData[8].net || '' }} {{tableData[8].sskIsci || '' }} {{tableData[8].issizlikIsci || '' }} {{tableData[8].aylikVergi || '' }} {{tableData[8].damgavergisi || '' }} {{tableData[8].kumulatifVergi || '' }} {{tableData[8].net || '' }} {{tableData[8].brut || '' }} {{tableData[8].asgariIndirim || '' }} {{tableData[8].toplamEle || '' }}
Ekim {{tableData[9].net || '' }} {{tableData[9].sskIsci || '' }} {{tableData[9].issizlikIsci || '' }} {{tableData[9].aylikVergi || '' }} {{tableData[9].damgavergisi || '' }} {{tableData[9].kumulatifVergi || '' }} {{tableData[9].net || '' }} {{tableData[9].brut || '' }} {{tableData[9].asgariIndirim || '' }} {{tableData[9].toplamEle || '' }}
Kasım {{tableData[10].net || '' }} {{tableData[10].sskIsci || '' }} {{tableData[10].issizlikIsci || '' }} {{tableData[10].aylikVergi || '' }} {{tableData[10].damgavergisi || '' }} {{tableData[10].kumulatifVergi || '' }} {{tableData[10].net || '' }} {{tableData[10].brut || '' }} {{tableData[10].asgariIndirim || '' }} {{tableData[10].toplamEle || '' }}
Aralık {{tableData[11].net || '' }} {{tableData[11].sskIsci || '' }} {{tableData[11].issizlikIsci || '' }} {{tableData[11].aylikVergi || '' }} {{tableData[11].damgavergisi || '' }} {{tableData[11].kumulatifVergi || '' }} {{tableData[11].net || '' }} {{tableData[11].brut || '' }} {{tableData[11].asgariIndirim || '' }} {{tableData[11].toplamEle || '' }}
Toplam {{tableData[12].brutSum || '' }} {{tableData[12].netSum || '' }} {{tableData[12].sskIsciSum || '' }} {{tableData[12].issizlikIsciSum || '' }} {{tableData[12].aylikVergiSum || '' }} {{tableData[12].damgavergisiSum || '' }} {{tableData[12].kumulatifVergiSum || '' }} {{tableData[12].netSum || '' }} {{tableData[12].brutSum || '' }} {{tableData[12].asgariIndirimSum || '' }} {{tableData[12].toplamEleSum || '' }}

Açıklamalar

Brütten nete maaş hesaplamada en çok sorulan sorular

 • Brüt maaş nedir?
 • Net maaş nedir?
 • Brüt maaş ile net maaş arasındaki fark nedir?
 • Net maaş nasıl hesaplanır?
şeklindedir. Bu soruların cevabını ve daha fazlasını altta bulabilirsiniz.

Brüt Maaş Nedir?

Brüt maaş, işçinin bordrosunda görünen ve işveren tarafından maaş olarak ödenen kesintiler öncesi toplam tutardır. Bu kesintiler Gelir Vergisi giderleri, SGK Primi ve diğer kesintilerdir. Brüt maaş, çalışanın eline geçen miktar değil, hak ettiği toplam kazançtır. Birçok büyük şirket çalısanlarını net maaş üzerinden değil, brüt maaş üzerinden işe alır.

Net Maaş Nedir?

Net maaş, çalışanın brüt maaşı üzerinden giderler çıkarılması sonucu elde edilen tutardır. Bu giderler toplamı SGK Primi, İşsizlik Sigortası, Gelir Vergisi ve Damga Vergisinden oluşur. Net maaş, çalışanın eline geçen miktardır. Toplam hesaba yatan tutar için net maaş üzerine ayrıca AGİ eklenir. Bazı şirketler çalışanlarını brüt maaş üzerinden değil, net maaş üzerinden işe alır. Gelir Vergisi ve Kümülatif Vergi Matrahı bölümünde açıklandığı gibi sene içinde Vergi Oranı ve buna bağlı olarak Aylık Gelir Vergisi artabilmekte. Dolayısıyla maaş ödemesi brüt üzerinden yapılan bir çalışanın sene sonu yaklaştıkça aylık net maaşı azalmaktadır. Maaş ödemesi net üzerinden yapıldığında yıl sonuna yaklaştıkça toplam kazanca bağlı olarak artan vergi oranı ve Aylık Gelir Vergisi aylık brüt maaşı ve işveren maliyetini arttırır.Çalışanın net maaşı azalmaz.

Brüt Maaş ile Net Maaş arasındaki fark nedir?

Brüt maaş ile net maaş arasındaki en temel fark, brüt maaşın bordroda görünen, fakat çalışanın eline geçmeyen tutar olup, net maaşın ise bu tutardan vergi ve diğer kesintilerin çıkarılması sonucu elde edilen ve çalışanın eline geçen miktar olmasıdır.

Brüt maaş üzerinden yapılan anlaşma

Maaş ödemesi brüt maaş üzerinden yapılan çalışanın yıl sonu yaklaştıkça toplam geliri artar. Buna matrahlar toplamı veya Kümülatif Vergi Matrahı denir. Kümülatif Vergi Matrahı arttıkça Gelir Vergisi oranı ve buna bağlı olan Gelir Vergisi miktarı da yükselir, yani çalışan daha fazla vergiye tabi olur. Sonuç olarak yıl sonu yaklaştıkça çalışanın eline geçen net maaş her ay biraz daha azalır. Aylık brüt maaş ve işveren maliyeti sabit kalır.
Maaş ödemesi brüt maaş üzerinden yapılan çalışanın eline geçen net maaşı yıl sonu yaklaştıkça her ay biraz daha azalır!
Örneğin: 2019 yılında Asgari Ücret alan bekar ve çocuksuz bir çalışanın Ocak ile Aralık ayları arasındaki net farkı alttaki gibidir. Çalışanın eline, 2558 TL Asgari Ücret Brüt ‘ten Ocak ayında 2020 TL AGİ dahil net kalırken, Aralık ayında 1912 TL kalmaktadır. Aradaki fark 108 TL’dir. Çalışanın ortalama maaşı ise 1987 TL’dir.

2019 Asgari Ücret için Brütten Nete Maaş Hesaplama sonucu (kısa tablo)
2019 Asgari Ücret için Brütten Nete Maaş Hesaplama sonucu (kısa tablo)
Net maaş üzerinden yapılan anlaşma

Maaş ödemesi net maaş üzerinden yapılan çalışan yıl sonuna kadar aynı miktarda maaş alır. Aylık net maaşı azalmaz. Bundan dolayı çalışanlar bu yöntemi tercih ederler. Fakat üstte belirtildiği gibi aylık vergi gideri arttığından, bu tür anlaşmada yıl sonu yaklaştıkça işverenin daha fazla brüt maaş ödemesi gerekir. Dolayısıyla işveren maliyeti artar. Detaylı netten brüte maaş hesaplaması icin bkz: Netten Brüte Maaş Hesaplama. Maaş ödemesi net maaş üzerinden yapılan çalışanın eline geçen net maaşı yıl sonuna kadar aynı kalır! Vergi matrahı ve oranına göre işverenin ödediği brüt maaş artar! Örneğin: 2019 yılında maaş anlaşmasını Asgari Ücret Net üzerinden yapan bekar ve çocuksuz bir çalışan yılın her ayında AGİ dahil 2020 TL almakta. Fakat İşveren Ocak ayında 2558 TL brüt maaş öderken, Aralık ayında 3005 TL ödemek zorunda. İşverenin brüt maaş olarak ödediği miktar ortalama 2893 TL’dir.

2019 Asgari Ücret için Nete Brüte Maaş Hesaplama sonucu (kısa tablo)
2019 Asgari Ücret için Nete Brüte Maaş Hesaplama sonucu (kısa tablo)

Brütten Nete Maaş Hesaplama aracımız nasıl kullanılır?

Brütten nete maaş hesaplama aracımızla brüt maaş ile net maaş arasındaki farkı ve kesilen giderleri alttaki gibi hesaplayabilirsiniz:

 1. Aylık brüt maaşınızı giriniz
 2. Hesaplama yılını seçiniz
 3. Medeni durumunuzu, evli iseniz, eşinizin çalışma durumunu ve bakmakla yükümlü olduğunuz çocuk sayısını giriniz
 4. Hesapla butonuna basiniz
Brütten Nete Maaş Hesaplama girişi (örnek)
Brütten Nete Maaş Hesaplama girişi (örnek)
Aylık Brüt Maaşınız

Brütten nete maaş hesaplaması yapılması için ilk önce „Aylık Brüt Maaşınız“ kısmına brüt maaşınızı, yani bordronuzda görünen kesintiler öncesi toplam tutarı giriniz. Brütten net hesaplama yapılması için girilen brüt maaş en az Asgari Ücret Brüt miktarı kadar olmalıdır. Girilen aylık brüt maaş Asgari Ücret’ten az ise, hesaplama yapılmaz. Asgari Ücret, seçilen hesaplama yılına göre değişmektedir. 2019 Asgari Ücret brüt miktarı 2558 TL'dir. İstenilen net maaştan yola çıkarak, bunu elde etmek için işveren ile anlaşmanız gereken brüt maaşınızı Netten Brüte maaş hesaplama sayfamızdan hesaplayabilirsiniz.

Hesaplama Yılı

Brütten nete maaş hesaplaması tüm yıl için yapılmaktadır. Gelir vergisi dilimleri ve Asgari Ücret miktarı her yıl değiştiğinden, bunlara bağlı olarak hesaplanan Aylık Gelir Vergisi ve Asgari Geçim İndirimi (AGİ) miktarları da seçilen yıla göre değişmektdir. Dolayısıyla, maaş hesaplaması da seçilen yıla göre farklılık göstermektedir.

Medeni Durumunuz, Eşinizin Çalışma Durumu, Çocuk Sayısı

Brütten nete ve netten brüte maaş hesaplamada çalışanın medeni durumu, evli ise eşinin çalışma durumu ve bakmakla yükümlü olduğu çocuk sayısı aylık Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarı ve dolayısıyla „AGİ Dahil Net“ hesabı için dikkate alınır. Brütten nete hesaplama sonucu detay tabloda AGİ miktarı ayrı olarak gösterilmiştir. Hesaplamada „Net Maaş“ aslında „AGİ Hariç Net“ anlamına gelir. AGİ oranları ve detaylı hesaplama bilgisini Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Hesaplama sayfamızan öğrenebilirsiniz.

2019 aylık AGİ tutarları:

2019 aylık AGİ tutarları
2019 aylık AGİ tutarları

Net Maaş nasıl hesaplanır

SGK Primi = Brüt maaş * %14 İşsizlik Sigortası = Brüt maaş * %1 Detay için SGK Primi ve İşsizlik Sigortası bölümüne bakınız. Gelir Vergisi = Vergi Matrahı * Vergi Oranı Detay için Gelir Vergisi ve Kümülatif Vergi Matrahı bölümüne bakınız. Damla Vergisi = Brüt maaş * %0.759 Detay için Damla Vergisi bölümüne bakınız. AGİ = 249.41 TL Detay için 2019 aylık AGİ tutarları tablosuna bakınız. Buna göre brüt maaş alttaki gibi hesaplanır:

2019 Brütten Nete Maaş Hesaplama örneği

2019’da 4000 TL brüt maaş alan evli, eşi de çalışan ve 2 çocukları olan çalışanın net maaşı ve AGİ dahil net maaşı ne kadar olur? Hesaplama sonucu kısa tabloda görüldüğü gibi, çalışan 4000 TL brüt maaştan Ocak ayında eline 3109 TL geçerken, Aralık ayında 2883 TL AGİ dahil net alıyor olacak.

Brütten Nete Hesaplama Sonucu (kısa tablo)
Brütten Nete Hesaplama Sonucu (kısa tablo)

2019 brütten nete maaş hesaplama örneği için detay tablo ve hesaplamalar alttaki gibidir:

Brütten Nete Hesaplama Sonucu (detay tablo)
Brütten Nete Hesaplama Sonucu (detay tablo)

SGK Primi= Brüt maaş * %14 = 560 TL
İşsizlik Sigortası = Brüt maaş * %1 = 40 TL
Detay için SGK Primi ve İşsizlik Sigortası bölümüne bakınız.

Vergi Matrahı = Brüt maaş – (SGK Primi + İşsizlik Sigortası)
Gelir Vergisi = Vergi Matrahı * %15 = 510 TL (Ocak)
Detay için Gelir Vergisi ve Kümülatif Vergi Matrahı bölümüne bakınız.

Damga Vergisi = Brüt maaş * %0.759 = 30.36 TL
Detay için Damla Vergisi bölümüne bakınız.

AGİ = 249.41 TL
Detay için 2019 aylık AGİ tutarları tablosuna bakınız.

SGK Primi ve İşsizlik Sigortası

Brütten nete maaş hesaplamasında toplam SGK primi oranları prime esas kazancın %37.5'i olup, bunun %15’i çalışan tarafından ödenmektedir. Çalışanın SGK payındaki Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm (%9) ile Genel Sağlık Sigortası (%5) kolları giderleri aylık brüt maaşın %14 olarak hesaplanmaktadır. Brütten nete detay tabloda giderler kısaca SGK Primi olarak gösterilmiştir. %1 olan İşsizlik Sigortası tabloda ayrı hesaplanmaktadır. Belirli şartlarda işverenin sigorta primlerinde 5 puanlık indirim uygulanmaktadır. Hazine desteği ile karşılanan bu indirim uzun vadeli sigorta kolu olan Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm sigortası priminin işveren payından yapılır. İşveren 5 puanlık prim indiriminden yararlanması halinde bu sigorta kolu için %11 yerine %6 prim ödemesi gerekmektedir. Bu durumda SGK primi İşveren Payı toplamı %22.5 yerine %17.5 olup, toplam SGK primi tutarı %32.5 olur.
Sigorta kolları ve prim detayları alttaki tablodaki gibidir (5 puanlık indirim uygulaması parantez içinde gösterilmiştir):

Sigorta Kolu İşveren Payı (%) Çalışan Payı (%) Toplam (%)
Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm 11 (6) 9 20 (15)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları 2 - 2
Genel Sağlık Sigortası 7.5 5 12.5
İşsizlik Sigortası 2 1 3
Toplam 22.5 (17.5) 15 37.5 (32.5)
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

Gelir Vergisi ve Kümülatif Vergi Matrahı

Gelir Vergisi, çalışanın bir dönemde elde ettiği gelir üzerinden devlete ödediği tutardır. Maaş hesaplamasında bu tutar Gelir Vergisine tabi olan Vergi Matrahı üzerinden hesaplanır. Vergi Matrahı, Brüt Maaştan SGK Primini ve İşsizlik Sigortasını düşmekle elde edilir. Yıl sonu yaklaştıkça toplam gelir ve buna bağlı olarak matrahlar toplamı da artar. Buna Kümülatif Vergi Matrahı denir. Hangi matrah tutarının hangi oranda vergilendirileceği her yıl Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilip, yayınlanır. %15, %20, %27 ve %35 olan Vergi Oranları değişmezken, bu oranların uygulandığı Gelir Dilimleri her sene değişmektedir. Bu tabloya Gelir Vergisi Tarifesi veya Gelir Vergisi Dilimleri denir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

2019 Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Dilimleri:

Gelir Dilimi (Alt Sınır) Gelir Dilimi (Üst Sınır) Vergi Oranı
0 18000 %15
18000.01 40000 %20
40000.01 980000 %27
980000.01 - %35

2019 Ücret Dışı Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Dilimleri:

Gelir Dilimi (Alt Sınır) Gelir Dilimi (Üst Sınır) Vergi Oranı
0 18000 %15
18000.01 40000 %20
40000.01 90000 %27
90000.01 - %35

Aylık Gelir Vergisini Brütten Nete Maaş Hesaplama aracımızı kullanarak kolayca hesaplayabilirsiniz.

Damga Vergisi

Damga Vergisi, kişiler ve kurumların kendi aralarında ya da devlet ile yapmış oldukları hukuki ve resmi işlemleri belgeleyen kağıt ya da elektronik belgelerden alınan vergidir. Damga Vergisi her ay aynı miktarda ödenir. 2019‘da maaş, ücret ve benzeri hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzların Damga Vergisi oranı Brüt Maaşın %0.759'u (binde 7.59'u) olarak belirlenmiştir. Örneğin, brüt maaşı 4000 TL olan bir çalışanın ödediği Damga Vergisi 4000 TL * %0.759 = 30.36 TL’dir.

Brütten Nete Maaş Hesaplama

{{taxYear}} Asgari ücret brüt: {{agiBrut}} TL
En az asgari ücret tutarı girilmelidir.


Brütten Nete Hesaplama Sonucu (detay tablo)
Ay Brüt Maaş Net Maaş (AGİ Hariç) SGK Primi İşsizlik Sigortası Gelir Vergisi Damga Vergisi Küm. Vergi Matrahı Net Maaş Brüt Maaş AGİ AGİ Dahil Net
Ocak {{tableData[0].net || '' }} {{tableData[0].sskIsci || '' }} {{tableData[0].issizlikIsci || ''}} {{tableData[0].aylikVergi || '' }} {{tableData[0].damgavergisi || '' }} {{tableData[0].kumulatifVergi || '' }} {{tableData[0].net || '' }} {{tableData[0].brut || '' }} {{tableData[0].asgariIndirim || '' }} {{tableData[0].toplamEle || '' }}
Şubat {{tableData[1].net || '' }} {{tableData[1].sskIsci || '' }} {{tableData[1].issizlikIsci || '' }} {{tableData[1].aylikVergi || '' }} {{tableData[1].damgavergisi || '' }} {{tableData[1].kumulatifVergi || '' }} {{tableData[1].net || '' }} {{tableData[1].brut || '' }} {{tableData[1].asgariIndirim || '' }} {{tableData[1].toplamEle || '' }}
Mart {{tableData[2].net || '' }} {{tableData[2].sskIsci || '' }} {{tableData[2].issizlikIsci || '' }} {{tableData[2].aylikVergi || '' }} {{tableData[2].damgavergisi || '' }} {{tableData[2].kumulatifVergi || '' }} {{tableData[2].net || '' }} {{tableData[2].brut || '' }} {{tableData[2].asgariIndirim || '' }} {{tableData[2].toplamEle || '' }}
Nisan {{tableData[3].net || '' }} {{tableData[3].sskIsci || '' }} {{tableData[3].issizlikIsci || '' }} {{tableData[3].aylikVergi || '' }} {{tableData[3].damgavergisi || '' }} {{tableData[3].kumulatifVergi || '' }} {{tableData[3].net || '' }} {{tableData[3].brut || '' }} {{tableData[3].asgariIndirim || '' }} {{tableData[3].toplamEle || '' }}
Mayıs {{tableData[4].net || '' }} {{tableData[4].sskIsci || '' }} {{tableData[4].issizlikIsci || '' }} {{tableData[4].aylikVergi || '' }} {{tableData[4].damgavergisi || '' }} {{tableData[4].kumulatifVergi || '' }} {{tableData[4].net || '' }} {{tableData[4].brut || '' }} {{tableData[4].asgariIndirim || '' }} {{tableData[4].toplamEle || '' }}
Haziran {{tableData[5].net || '' }} {{tableData[5].sskIsci || '' }} {{tableData[5].issizlikIsci || '' }} {{tableData[5].aylikVergi || '' }} {{tableData[5].damgavergisi || '' }} {{tableData[5].kumulatifVergi || '' }} {{tableData[5].net || '' }} {{tableData[5].brut || '' }} {{tableData[5].asgariIndirim || '' }} {{tableData[5].toplamEle || '' }}
Temmuz {{tableData[6].net || '' }} {{tableData[6].sskIsci || '' }} {{tableData[6].issizlikIsci || '' }} {{tableData[6].aylikVergi || '' }} {{tableData[6].damgavergisi || '' }} {{tableData[6].kumulatifVergi || '' }} {{tableData[6].net || '' }} {{tableData[6].brut || '' }} {{tableData[6].asgariIndirim || '' }} {{tableData[6].toplamEle || '' }}
Ağustos {{tableData[7].net || '' }} {{tableData[7].sskIsci || '' }} {{tableData[7].issizlikIsci || '' }} {{tableData[7].aylikVergi || '' }} {{tableData[7].damgavergisi || '' }} {{tableData[7].kumulatifVergi || '' }} {{tableData[7].net || '' }} {{tableData[7].brut || '' }} {{tableData[7].asgariIndirim || '' }} {{tableData[7].toplamEle || '' }}
Eylül {{tableData[8].net || '' }} {{tableData[8].sskIsci || '' }} {{tableData[8].issizlikIsci || '' }} {{tableData[8].aylikVergi || '' }} {{tableData[8].damgavergisi || '' }} {{tableData[8].kumulatifVergi || '' }} {{tableData[8].net || '' }} {{tableData[8].brut || '' }} {{tableData[8].asgariIndirim || '' }} {{tableData[8].toplamEle || '' }}
Ekim {{tableData[9].net || '' }} {{tableData[9].sskIsci || '' }} {{tableData[9].issizlikIsci || '' }} {{tableData[9].aylikVergi || '' }} {{tableData[9].damgavergisi || '' }} {{tableData[9].kumulatifVergi || '' }} {{tableData[9].net || '' }} {{tableData[9].brut || '' }} {{tableData[9].asgariIndirim || '' }} {{tableData[9].toplamEle || '' }}
Kasım {{tableData[10].net || '' }} {{tableData[10].sskIsci || '' }} {{tableData[10].issizlikIsci || '' }} {{tableData[10].aylikVergi || '' }} {{tableData[10].damgavergisi || '' }} {{tableData[10].kumulatifVergi || '' }} {{tableData[10].net || '' }} {{tableData[10].brut || '' }} {{tableData[10].asgariIndirim || '' }} {{tableData[10].toplamEle || '' }}
Aralık {{tableData[11].net || '' }} {{tableData[11].sskIsci || '' }} {{tableData[11].issizlikIsci || '' }} {{tableData[11].aylikVergi || '' }} {{tableData[11].damgavergisi || '' }} {{tableData[11].kumulatifVergi || '' }} {{tableData[11].net || '' }} {{tableData[11].brut || '' }} {{tableData[11].asgariIndirim || '' }} {{tableData[11].toplamEle || '' }}
Toplam {{tableData[12].brutSum || '' }} {{tableData[12].netSum || '' }} {{tableData[12].sskIsciSum || '' }} {{tableData[12].issizlikIsciSum || '' }} {{tableData[12].aylikVergiSum || '' }} {{tableData[12].damgavergisiSum || '' }} {{tableData[12].kumulatifVergiSum || '' }} {{tableData[12].netSum || '' }} {{tableData[12].brutSum || '' }} {{tableData[12].asgariIndirimSum || '' }} {{tableData[12].toplamEleSum || '' }}

Açıklamalar

Brütten nete maaş hesaplamada en çok sorulan sorular

 • Brüt maaş nedir?
 • Net maaş nedir?
 • Brüt maaş ile net maaş arasındaki fark nedir?
 • Net maaş nasıl hesaplanır?
şeklindedir. Bu soruların cevabını ve daha fazlasını altta bulabilirsiniz.

Brüt Maaş Nedir?

Brüt maaş, işçinin bordrosunda görünen ve işveren tarafından maaş olarak ödenen kesintiler öncesi toplam tutardır. Bu kesintiler Gelir Vergisi giderleri, SGK Primi ve diğer kesintilerdir. Brüt maaş, çalışanın eline geçen miktar değil, hak ettiği toplam kazançtır. Birçok büyük şirket çalısanlarını net maaş üzerinden değil, brüt maaş üzerinden işe alır.

Net Maaş Nedir?

Net maaş, çalışanın brüt maaşı üzerinden giderler çıkarılması sonucu elde edilen tutardır. Bu giderler toplamı SGK Primi, İşsizlik Sigortası, Gelir Vergisi ve Damga Vergisinden oluşur. Net maaş, çalışanın eline geçen miktardır. Toplam hesaba yatan tutar için net maaş üzerine ayrıca AGİ eklenir. Bazı şirketler çalışanlarını brüt maaş üzerinden değil, net maaş üzerinden işe alır. Gelir Vergisi ve Kümülatif Vergi Matrahı bölümünde açıklandığı gibi sene içinde Vergi Oranı ve buna bağlı olarak Aylık Gelir Vergisi artabilmekte. Dolayısıyla maaş ödemesi brüt üzerinden yapılan bir çalışanın sene sonu yaklaştıkça aylık net maaşı azalmaktadır. Maaş ödemesi net üzerinden yapıldığında yıl sonuna yaklaştıkça toplam kazanca bağlı olarak artan vergi oranı ve Aylık Gelir Vergisi aylık brüt maaşı ve işveren maliyetini arttırır.Çalışanın net maaşı azalmaz.

Brüt Maaş ile Net Maaş arasındaki fark nedir?

Brüt maaş ile net maaş arasındaki en temel fark, brüt maaşın bordroda görünen, fakat çalışanın eline geçmeyen tutar olup, net maaşın ise bu tutardan vergi ve diğer kesintilerin çıkarılması sonucu elde edilen ve çalışanın eline geçen miktar olmasıdır.

Brüt maaş üzerinden yapılan anlaşma

Maaş ödemesi brüt maaş üzerinden yapılan çalışanın yıl sonu yaklaştıkça toplam geliri artar. Buna matrahlar toplamı veya Kümülatif Vergi Matrahı denir. Kümülatif Vergi Matrahı arttıkça Gelir Vergisi oranı ve buna bağlı olan Gelir Vergisi miktarı da yükselir, yani çalışan daha fazla vergiye tabi olur. Sonuç olarak yıl sonu yaklaştıkça çalışanın eline geçen net maaş her ay biraz daha azalır. Aylık brüt maaş ve işveren maliyeti sabit kalır.
Maaş ödemesi brüt maaş üzerinden yapılan çalışanın eline geçen net maaşı yıl sonu yaklaştıkça her ay biraz daha azalır!
Örneğin: 2019 yılında Asgari Ücret alan bekar ve çocuksuz bir çalışanın Ocak ile Aralık ayları arasındaki net farkı alttaki gibidir. Çalışanın eline, 2558 TL Asgari Ücret Brüt ‘ten Ocak ayında 2020 TL AGİ dahil net kalırken, Aralık ayında 1912 TL kalmaktadır. Aradaki fark 108 TL’dir. Çalışanın ortalama maaşı ise 1987 TL’dir.

2019 Asgari Ücret için Brütten Nete Maaş Hesaplama sonucu (kısa tablo)
2019 Asgari Ücret için Brütten Nete Maaş Hesaplama sonucu (kısa tablo)
Net maaş üzerinden yapılan anlaşma

Maaş ödemesi net maaş üzerinden yapılan çalışan yıl sonuna kadar aynı miktarda maaş alır. Aylık net maaşı azalmaz. Bundan dolayı çalışanlar bu yöntemi tercih ederler. Fakat üstte belirtildiği gibi aylık vergi gideri arttığından, bu tür anlaşmada yıl sonu yaklaştıkça işverenin daha fazla brüt maaş ödemesi gerekir. Dolayısıyla işveren maliyeti artar. Detaylı netten brüte maaş hesaplaması icin bkz: Netten Brüte Maaş Hesaplama. Maaş ödemesi net maaş üzerinden yapılan çalışanın eline geçen net maaşı yıl sonuna kadar aynı kalır! Vergi matrahı ve oranına göre işverenin ödediği brüt maaş artar! Örneğin: 2019 yılında maaş anlaşmasını Asgari Ücret Net üzerinden yapan bekar ve çocuksuz bir çalışan yılın her ayında AGİ dahil 2020 TL almakta. Fakat İşveren Ocak ayında 2558 TL brüt maaş öderken, Aralık ayında 3005 TL ödemek zorunda. İşverenin brüt maaş olarak ödediği miktar ortalama 2893 TL’dir.

2019 Asgari Ücret için Nete Brüte Maaş Hesaplama sonucu (kısa tablo)
2019 Asgari Ücret için Nete Brüte Maaş Hesaplama sonucu (kısa tablo)

Brütten Nete Maaş Hesaplama aracımız nasıl kullanılır?

Brütten nete maaş hesaplama aracımızla brüt maaş ile net maaş arasındaki farkı ve kesilen giderleri alttaki gibi hesaplayabilirsiniz:

 1. Aylık brüt maaşınızı giriniz
 2. Hesaplama yılını seçiniz
 3. Medeni durumunuzu, evli iseniz, eşinizin çalışma durumunu ve bakmakla yükümlü olduğunuz çocuk sayısını giriniz
 4. Hesapla butonuna basiniz
Brütten Nete Maaş Hesaplama girişi (örnek)
Brütten Nete Maaş Hesaplama girişi (örnek)
Aylık Brüt Maaşınız

Brütten nete maaş hesaplaması yapılması için ilk önce „Aylık Brüt Maaşınız“ kısmına brüt maaşınızı, yani bordronuzda görünen kesintiler öncesi toplam tutarı giriniz. Brütten net hesaplama yapılması için girilen brüt maaş en az Asgari Ücret Brüt miktarı kadar olmalıdır. Girilen aylık brüt maaş Asgari Ücret’ten az ise, hesaplama yapılmaz. Asgari Ücret, seçilen hesaplama yılına göre değişmektedir. 2019 Asgari Ücret brüt miktarı 2558 TL'dir. İstenilen net maaştan yola çıkarak, bunu elde etmek için işveren ile anlaşmanız gereken brüt maaşınızı Netten Brüte maaş hesaplama sayfamızdan hesaplayabilirsiniz.

Hesaplama Yılı

Brütten nete maaş hesaplaması tüm yıl için yapılmaktadır. Gelir vergisi dilimleri ve Asgari Ücret miktarı her yıl değiştiğinden, bunlara bağlı olarak hesaplanan Aylık Gelir Vergisi ve Asgari Geçim İndirimi (AGİ) miktarları da seçilen yıla göre değişmektdir. Dolayısıyla, maaş hesaplaması da seçilen yıla göre farklılık göstermektedir.

Medeni Durumunuz, Eşinizin Çalışma Durumu, Çocuk Sayısı

Brütten nete ve netten brüte maaş hesaplamada çalışanın medeni durumu, evli ise eşinin çalışma durumu ve bakmakla yükümlü olduğu çocuk sayısı aylık Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarı ve dolayısıyla „AGİ Dahil Net“ hesabı için dikkate alınır. Brütten nete hesaplama sonucu detay tabloda AGİ miktarı ayrı olarak gösterilmiştir. Hesaplamada „Net Maaş“ aslında „AGİ Hariç Net“ anlamına gelir. AGİ oranları ve detaylı hesaplama bilgisini Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Hesaplama sayfamızan öğrenebilirsiniz.

2019 aylık AGİ tutarları:

2019 aylık AGİ tutarları
2019 aylık AGİ tutarları

Net Maaş nasıl hesaplanır

SGK Primi = Brüt maaş * %14 İşsizlik Sigortası = Brüt maaş * %1 Detay için SGK Primi ve İşsizlik Sigortası bölümüne bakınız. Gelir Vergisi = Vergi Matrahı * Vergi Oranı Detay için Gelir Vergisi ve Kümülatif Vergi Matrahı bölümüne bakınız. Damla Vergisi = Brüt maaş * %0.759 Detay için Damla Vergisi bölümüne bakınız. AGİ = 249.41 TL Detay için 2019 aylık AGİ tutarları tablosuna bakınız. Buna göre brüt maaş alttaki gibi hesaplanır:

2019 Brütten Nete Maaş Hesaplama örneği

2019’da 4000 TL brüt maaş alan evli, eşi de çalışan ve 2 çocukları olan çalışanın net maaşı ve AGİ dahil net maaşı ne kadar olur? Hesaplama sonucu kısa tabloda görüldüğü gibi, çalışan 4000 TL brüt maaştan Ocak ayında eline 3109 TL geçerken, Aralık ayında 2883 TL AGİ dahil net alıyor olacak.

Brütten Nete Hesaplama Sonucu (kısa tablo)
Brütten Nete Hesaplama Sonucu (kısa tablo)

2019 brütten nete maaş hesaplama örneği için detay tablo ve hesaplamalar alttaki gibidir:

Brütten Nete Hesaplama Sonucu (detay tablo)
Brütten Nete Hesaplama Sonucu (detay tablo)

SGK Primi= Brüt maaş * %14 = 560 TL
İşsizlik Sigortası = Brüt maaş * %1 = 40 TL
Detay için SGK Primi ve İşsizlik Sigortası bölümüne bakınız.

Vergi Matrahı = Brüt maaş – (SGK Primi + İşsizlik Sigortası)
Gelir Vergisi = Vergi Matrahı * %15 = 510 TL (Ocak)
Detay için Gelir Vergisi ve Kümülatif Vergi Matrahı bölümüne bakınız.

Damga Vergisi = Brüt maaş * %0.759 = 30.36 TL
Detay için Damla Vergisi bölümüne bakınız.

AGİ = 249.41 TL
Detay için 2019 aylık AGİ tutarları tablosuna bakınız.

SGK Primi ve İşsizlik Sigortası

Brütten nete maaş hesaplamasında toplam SGK primi oranları prime esas kazancın %37.5'i olup, bunun %15’i çalışan tarafından ödenmektedir. Çalışanın SGK payındaki Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm (%9) ile Genel Sağlık Sigortası (%5) kolları giderleri aylık brüt maaşın %14 olarak hesaplanmaktadır. Brütten nete detay tabloda giderler kısaca SGK Primi olarak gösterilmiştir. %1 olan İşsizlik Sigortası tabloda ayrı hesaplanmaktadır. Belirli şartlarda işverenin sigorta primlerinde 5 puanlık indirim uygulanmaktadır. Hazine desteği ile karşılanan bu indirim uzun vadeli sigorta kolu olan Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm sigortası priminin işveren payından yapılır. İşveren 5 puanlık prim indiriminden yararlanması halinde bu sigorta kolu için %11 yerine %6 prim ödemesi gerekmektedir. Bu durumda SGK primi İşveren Payı toplamı %22.5 yerine %17.5 olup, toplam SGK primi tutarı %32.5 olur.
Sigorta kolları ve prim detayları alttaki tablodaki gibidir (5 puanlık indirim uygulaması parantez içinde gösterilmiştir):

Sigorta Kolu İşveren Payı (%) Çalışan Payı (%) Toplam (%)
Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm 11 (6) 9 20 (15)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları 2 - 2
Genel Sağlık Sigortası 7.5 5 12.5
İşsizlik Sigortası 2 1 3
Toplam 22.5 (17.5) 15 37.5 (32.5)
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

Gelir Vergisi ve Kümülatif Vergi Matrahı

Gelir Vergisi, çalışanın bir dönemde elde ettiği gelir üzerinden devlete ödediği tutardır. Maaş hesaplamasında bu tutar Gelir Vergisine tabi olan Vergi Matrahı üzerinden hesaplanır. Vergi Matrahı, Brüt Maaştan SGK Primini ve İşsizlik Sigortasını düşmekle elde edilir. Yıl sonu yaklaştıkça toplam gelir ve buna bağlı olarak matrahlar toplamı da artar. Buna Kümülatif Vergi Matrahı denir. Hangi matrah tutarının hangi oranda vergilendirileceği her yıl Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilip, yayınlanır. %15, %20, %27 ve %35 olan Vergi Oranları değişmezken, bu oranların uygulandığı Gelir Dilimleri her sene değişmektedir. Bu tabloya Gelir Vergisi Tarifesi veya Gelir Vergisi Dilimleri denir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

2019 Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Dilimleri:

Gelir Dilimi (Alt Sınır) Gelir Dilimi (Üst Sınır) Vergi Oranı
0 18000 %15
18000.01 40000 %20
40000.01 980000 %27
980000.01 - %35

2019 Ücret Dışı Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Dilimleri:

Gelir Dilimi (Alt Sınır) Gelir Dilimi (Üst Sınır) Vergi Oranı
0 18000 %15
18000.01 40000 %20
40000.01 90000 %27
90000.01 - %35

Aylık Gelir Vergisini Brütten Nete Maaş Hesaplama aracımızı kullanarak kolayca hesaplayabilirsiniz.

Damga Vergisi

Damga Vergisi, kişiler ve kurumların kendi aralarında ya da devlet ile yapmış oldukları hukuki ve resmi işlemleri belgeleyen kağıt ya da elektronik belgelerden alınan vergidir. Damga Vergisi her ay aynı miktarda ödenir. 2019‘da maaş, ücret ve benzeri hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzların Damga Vergisi oranı Brüt Maaşın %0.759'u (binde 7.59'u) olarak belirlenmiştir. Örneğin, brüt maaşı 4000 TL olan bir çalışanın ödediği Damga Vergisi 4000 TL * %0.759 = 30.36 TL’dir.