Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Hesaplama
Asgari Geçim İndirimi tutarını çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısı dikkate alınarak hesaplayabileceğiniz gibi, Aylık AGİ tutarları bölümündeki tablolardan da öğrenebilirsiniz. AGİ dahil aylık net maaşınızı Brütten Nete Maaş Hesaplama sayfasından öğrenebilirsiniz.


Asgari Ücret Brüt (Yıllık) {{ agiBrutYillik }}
Asgari Geçim İndirimi Oranı {{ agiIndirimOrani }}
Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar {{ agiEsasTutar }}
Asgari Geçim İndirimi Tutarı {{ agiTutar }}
Bekar/ Boşanmış/
Evli ve eşi çalışıyor
Evli ve eşi çalışmıyor
Çocuksuz 191.85 230.22
1 Çocuk 220.63 259.00
2 Çocuk 249.41 287.78
3 Çocuk 287,78 326.15
4 Çocuk 306.96 326.15
5 Çocuk ve üzeri 326.15 326.15

Açıklamalar

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nedir?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 16 yaşını doldurmuş her sigortalı çalışanın kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için devlet tarafından verilen indirimdir. AGİ çalışanın medeni durumu, evli ise eşinin çalışma durumu ve bakmakla yükümlü olduğu çocuk sayısına göre değişebilir. Aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı toplam gelirden çıkarılarak vergiden muaf olur. AGİ işverenin vergisinden düşürülür, fakat ödenekler devlet tarafından yapılır.


Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nasıl hesaplanır?

  1. Asgari Geçim İndirimi'ne esas tutarı hesaplamak için hesaplama yılının birinci 6 aylık asgari ücret brüt tutarının yıllık toplamı hesaplanır.
  2. Çalışanın medeni durumu, evli ise eşinin çalışma durumu ve bakmakla yükümlü olduğu çocuk sayısına göre indirim oranı tespit edilir. Detaylı bilgi için bkz.: AGİ hesaplamasında esas alınan indirim oranları
  3. Belirlenen indirim oranı AGİ esas tutarına uygulanır.
  4. Elde edilen tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak 12’ye bölünür ve aylık AGİ hesaplanır.

2018 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Hesaplama Örneği
2018'de evli, eşi çalışmayan ve 4 çocuğa bakmakla yükümlü çalışanın aylık Asgari Geçim İndirimi şu şekilde hesaplanır:
  1. 2029.50 TL x 12 = 24354.00 TL
  2. İndirim oranı = %85
  3. %85 x 24354.00 TL = 20700.90 TL
  4. 20700.90 x %15 / 12 = 258.76 TL
Bu örnekte çalışanın aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı 258.76 TL'dir.
2015-2018 hesaplama yıllarının AGİ tutarları için bkz.: Aylık AGİ tutarları
AGİ hesaplamasında esas alınan indirim oranları
Bekar/ Boşanmış/
Evli ve eşi çalışıyor
Evli ve eşi çalışmıyor
Çocuksuz %50 %60
1 Çocuk %57.5 %67.5
2 Çocuk %65 %75
3 Çocuk %70 %80
4 Çocuk %75 %85
5 Çocuk ve üzeri %80 %85


Aylık AGİ tutarları

2015-2019 hesaplama yıllarının Asgari Geçim İndirimi tutarlarını altta bulabilirsiniz.
Daha detaylı bilgi için hesaplama parametreleri kısmına bakınız.

2019 Bekar/ Boşanmış/
Evli ve eşi çalışıyor
Evli ve eşi çalışmıyor
Çocuksuz 191.85 230.22
1 Çocuk 220.63 259.00
2 Çocuk 249.41 287.78
3 Çocuk 287,78 326.15
4 Çocuk 306.96 326.15
5 Çocuk ve üzeri 326.15 326.15
Not: Hesaplamada Gelir Vergisi Kanunun ilk dilimindeki %15 vergi oranı esas alınır.
2018 Bekar/ Boşanmış/
Evli ve eşi çalışıyor
Evli ve eşi çalışmıyor
Çocuksuz 152.21 TL 182.66 TL
1 Çocuk 175.04 TL 205.49 TL
2 Çocuk 197.88 TL 228.32 TL
3 Çocuk 228.32 TL 258.76 TL
4 Çocuk 243.54 TL 258.76 TL
5 Çocuk ve üzeri 258.76 TL 258.76 TL
Not: Hesaplamada Gelir Vergisi Kanunun ilk dilimindeki %15 vergi oranı esas alınır.
2017 Bekar/ Boşanmış/
Evli ve eşi çalışıyor
Evli ve eşi çalışmıyor
Çocuksuz 133.31 TL 159.98 TL
1 Çocuk 153.31 TL 179.97 TL
2 Çocuk 173.31 TL 199.97 TL
3 Çocuk 199.97 TL 226.63 TL
4 Çocuk 213.30 TL 226.63 TL
5 Çocuk ve üzeri 226.63 TL 226.63 TL
Not: Hesaplamada Gelir Vergisi Kanununun ilk dilimindeki %15 vergi oranı esas alınır.
2016 Bekar/ Boşanmış/
Evli ve eşi çalışıyor
Evli ve eşi çalışmıyor
Çocuksuz 123.53 TL 148.23 TL
1 Çocuk 142.05 TL 166.76 TL
2 Çocuk 160.58 TL 185.29 TL
3 Çocuk 185.29 TL 209.00 TL
4 Çocuk 197.64 TL 209.99 TL
5 Çocuk ve üzeri 209.99 TL 209.99 TL
Not: Hesaplamada Gelir Vergisi Kanunun ilk dilimindeki %15 vergi oranı esas alınır.
2015 Bekar/ Boşanmış/
Evli ve eşi çalışıyor
Evli ve eşi çalışmıyor
Çocuksuz 90.11 TL 108.14 TL
1 Çocuk 103.63 TL 121.65 TL
2 Çocuk 117.15 TL 135.17 TL
3 Çocuk 126.16 TL 144.18 TL
4 Çocuk 135.17 TL 153.19 TL
5 Çocuk ve üzeri 258.76 TL 258.76 TL
Not: Hesaplamada Gelir Vergisi Kanunun ilk dilimindeki %15 vergi oranı esas alınır.