Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama 2019

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama

Kıdem ve İhbar Tazminatı aracımızla işveren tarafından ödenen tazminatı hesaplayabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi icin açıklamar kısmına bakınız.

(İşten Ayrılış Ayı)
Hesaplamaya Esas Gün {{ workedDays }}
Kıdem Tazminatı Brüt {{ kidemBrut }} TL
Damga Vergisi {{ damgaVergisi }} TL
Kıdem Tazminatı Net {{ kidemNet }} TL
İhbar Günü {{ ihbarGun }}
İhbar Tazminatı Brüt {{ ihbarBrut }} TL
Gelir Vergisi {{ gelirVergisi }} TL
Damga Vergisi {{ damgaVergisiIhbar }} TL
İhbar Tazminatı Net {{ ihbarNet }} TL

Açıklamalar

Kıdem ve İhbar Tazminatı nedir kimler alır

Çalışanın, öncelikle işveren tarafından işten çıkarılması gerekir. Ancak çalışanın (İşçinin) çıkarılırken, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranmamış olması gerekiyor. Yani, hırsızlık, huzuru bozacak davranışlar gibi işyeri kurallarına aykırı nedenlerden işten çıkarılırsanız, kıdem tazminatı alamazsınız. İş yasasına göre sağlık sorunu gibi haklı bir nedene dayanarak, işten ayrılma zorunluluğu oluşmuşsa tazminat alınır. Erkek çalışanların askerlik nedeni ile işten ayrılması da tazminatı doğurur. Kadın çalışanlar ise çalışırken evlenirse, evlendikten sonraki bir yıl içinde kendi isteği ile işten ayrılabilir ve tazminat alabilir. Emeklilik şartını yerine getirmiş çalışanlar da kıdem tazminatı alabilir.


Kıdem süresi nasıl hesaplanır

Kıdem tazminatına hak kazanan işçiye işe başladığı tarihten itibaren her geçen tam yıl için işverence 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. O halde 30 günlük ücretin hesaplanması için önce bir günlük ücret bulunacak ve bu bir günlük ücret 30 ile çarpılarak bir tam yıl için ödenecek olan 30 günlük ücret belirlenecek. Yine Kanunda bu 30 günlük sürenin iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine arttırılabileceği öngörülmüştür. Bu hüküm uyarınca kıdem tazminatının, işçiye örneğin 45 günlük ya da 60 günlük ücret üzerinden ödeneceği kararlaştırılırsa, bu geçerli olacaktır. Kıdem tazminatının hak edilmesi için doldurulması gerekli olan 1 yıllık süre(365 gün), iş sözleşmesinin imza tarihinden değil, fiilen işe başlama tarihinden itibaren başlar. Feshin karşı tarafa bildirildiği tarihte sona erer. İş sözleşmesinin fesih tarihinden sonra kıdem süresi hesaplanmayacağı için 4857 s. İş Kanunu m.17’ye göre verilen bildirim süreleri de kıdeme katılamaz. Yine iş sözleşmesinin askıda olduğu süreler, örneğin ücretsiz izinde geçen süreler de kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmayacaktır.


Kıdem Tazminatına Esas Alınacak Olan Ücret Türü Hangisidir ?

Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır. Parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur. Kıdem tazminatına esas ücret, işçiye iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve nakden ödenen meblağı kapsayan çıplak ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de eklenerek hesaplanacaktır. Örneğin; yemek parası, devamlılık arz eden süt parası, işçiye lojman tahsis edilmişse kira bedeli, aydınlatma, yakıt, su bedeli, yol ücreti, bayram harçlığı, giyim yardımı gibi çeşitli sosyal yardımlar bu çıplak ücrete eklenerek giydirilmiş ücret ortaya çıkacaktır.

  • İşçilere verilen konut yardımı
  • Teşvik primi
  • Öğrenci yardımı
  • Süt-yoğurt yardımı
  • Giyim ve temizlik malzemeleri
  • Bayram harçlığı
  • Kapıcı konutunda oturan kapıcıya sağlanan menfaat
  • İkramiye ve yakacak yardımı
Kıdem tazminatında göz önünde tutulabilmeleri için yasayla veya sözleşmeyle sağlanmış bu ek ödemelerin devamlı nitelik taşımaları zorunludur.

Kıdem Tazminatı Tavanı

01 Ocak 2019 - 30 Haziran 2019 6017.60 TL
01 Temmuz 2018 - 31 Aralık 2018 5434.42 TL
01 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018 5001.76 TL
01 Temmuz 2017 - 31 Aralık 2017 4732.48 TL
01 Ocak 2017 - 30 Haziran 2017 4426.16 TL
01 Temmuz 2016 - 31 Aralık 2016 4297.21 TL